Patandžali, Jóga sútry, volný překlad verše 1/33

14.11.2013 20:00

Jestliže je někdo šťastný a spokojený, přejte mu to.

Jestliže někdo trpí, pociťujte soucit.

Jestliže je někdo ctnostný, mějte z toho radost.

Jestliže se někdo chová špatně, pociťujte lhostejnost.

Tak se mysl očistí a bude v míru.